Aquametrics este un serviciu dezvoltat de AQUALAB în vederea reabilitării infrastructurilor existente de colectare, transport și tratare a apei potabile.

Determinăm problemele existente printr-o analiză tehnică precisă a infrastructurii și centralizarea clară a datelor colectate.

Alegem și implementăm tehnologiile care sunt necesare, asftel încât rezultatul final fie o instalație completă și funcțională, care asigure necesarul de apă potabilă.

Ce este metricitatea apei?

 • Este analiza cu precizie a datelor cantitative și calitative al unui punct de tratare a apei, centralizarea informațiilor si elaborarea de propuneri tehnice pentru reducerea costurilor sau eficientizarea producției.

Aveti nevoie de metricitate?

 • Dacă aveți nevoie de o nouă abordare și de implementarea de tehnologii noi de tratarea apei, atunci da! Pentru acest serviciu relevă cele mai detaliate aspecte ale infrastructurii de colectare, trasport si tratare. Relevă acele informatii care influențează constant și semnificativ calitatea apei potabile.

Metricizare tehnico-financiară:

 • Costul este cel mai important aspect al productiei. Costuri mari de întreținere sunt o problema pentru toți operatorii. O analiză precisă al ciclului de producție este necesară în alegerea unor soluții practice si fiabile.

Oferim servicii precise de analiză tehnică pentru optimizarea proceselor de producție e apei potabile.

 

 

765432

Cum colectăm datele?

 • Personal specializat efectuează vizită în teren, pentru inspecție
 • Facem măsurători cantitative și calitative în funcție de solicitare: reabilitare infrastructură sau construcie nouă;
 • Analizează calitatea și cantitatea apei brute și sursele de apă: nisip,nămol, culoare, miros – tot ce poate fii observat în teren că detaliu de disfuncționalitate;
 • preluăm toate datele necesare pentru analiză: debite, presiuni de lucru, instalații de tratare existente, consum orar / lunar / anual;
 • Preluăm buletine de analiză existente pe apă bruts și/sau tratată;
 • Preluăm probe de apă pentru analize fizico-chimice: apă brută puț sau drenaj, apă filtrată unde este cazul, apă din rezervorul de stocare, apă din rețea.
 • Pas final: întocmim raportul de constatare în care menționăm documentele și probele ridicate.

Cum analizăm datele?

 • Centralizăm informațiile din teren și le introducem în grafice separate;
 • Efectuăm analizele de apă, și emitem buletinele de analiză;
 • Analizăm cu atenție informațiile obținute;
 • Determinăm noi posibile date necesare pentru analiză;
 • Efectuăm analizele de apă și analizăm influență specifică contaminanților concurenți;
 • Determinăm tipul de tratare necesar și rulăm simulări;
 • Determinăm necesarul de apă potabilă și correlam cu capacitatea de producție;
 • Prezentăm în format centralizat documentații separate pentru: 1). analiză și 2).soluții tehnice.

Implemetare servicii

 • Finalizăm proiectul tehnic pentru stația de tratare;
 • Rulăm simulări conform metricizarii;
 • Construim / reabilităm și punem în funcțiune unitatea de tratare;
 • Monitorizăm parametrii contaminanti pentru confirmări asupra funcționalității conform: debit, presiuni, timpi de lucru, timpi morți;
 • Testăm rezultatele calitative și cantitative;
 • Efectuăm instructajul personalului pentru întreținere;
 • Predăm obiectivul.

Servicii opționale

 • Monitorizare continuă pe parametrii: financiar, economic, calitativ și cantitativ;
 • Elaborăm rapoarte de mentenanță pentru o vedere clară asupra cheltuielilor;
 • Evaluăm timpii de lucru și etapele ce intră în întreținerea echipamentelor;
 • Dezvoltăm graficele de analiză;
 • Simulăm variante de lucru și de funtionalitate noi care să reducă timpii morți și timpii alocații diferitelor etape de lucru;
 • Oferim raport de date financiare conform soluției alese;

Servicii premium

 • Contract de monitorizare pe termen lung și menținere unitate de tratare în parametrii;
 • Contract analize periodice de apă brută și apă filtrată;
 • Garanții de funtionalitate 24/7;
 • Eliminăm riscul de factor uman;
 • Planificăm aprovizionarea și serviciile de service astfel încât să se reducă timpii morți și cheltuielile de manipulare;
 • Monitorizăm parametrii tehnici, cantitativi și calitativi;
 • Prezentăm rapoarte lunare interne.
 • Propunem soluții de reducere a costurilor și de creștere a producției.

Solicită o Evaluare Tehnică

Pentru o analiză rapidă faceti o descriere scurtă a procesului tehnologic.

 

Trimite